Pertsona elbarrituentzako aparkaleku txartela

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Igorren, Elexalde kalean 49 zebakian edo 94-631.17.17 telefono zenbakira deitu behar da.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Minusbalia ziurtagiria
 • Argazkia

Legezko informazioa

 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Ogasunak arautzen dituen legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5ko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua.
 • Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Legea, Orokorra.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Interesdunei komunikazioa igortzeko irizpideak ezartzen duen 1999ko apirilaren 14ko Agindua, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan aurreikusitakoa.
 • Zerga-bilketa Araudi Orokorra onetsi duen uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretua.
 • Abenduaren 5eko 256/2000 Dekretua, zeinaren bidez, ibilgailua aparkalekuan uzteko ezinduentzako txartela arautu eta Europako Batasuneko estandarri egokitu da.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Abenduaren 27ko 10/2000 Legea, (Eusko Jaurlaritza) Gizarte eskubideen gutuna.
 • Ekainaren 25eko 8/2008Legea, Gizarte-Bazterkeriaren aurkako Legea eta (Eusko Jaurlaritza) Gizarte Eskubideen Gutuna aldatzen duelarik.
 • Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko18/2008 Legea.
 • Minusbaliotasun-maila onartu, deklaratu eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua .
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Igorren, Elexalde kalean 49 zebakian edo 94-631.17.17 telefono zenbakira deitu behar da.